Informace k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021 – 2022

Pokud se epidemiologická situace nezmění, proběhne zápis pro školní rok 2021-2022 bez fyzické přítomnosti dětí.

1) rodiče zaregistrují dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknou a dopraví do školy jedním z následujících způsobů:

a) osobně do poštovní schránky školy (u vedlejšího vchodu do školy) od 19. 4. do 23. 4. 2021
b) poštou v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020
c) datovou schránkou od 14. 4. do 24. 4. 2020
d) e-mailem s elektronickým podpisem od 14. 4. do 24. 4. 2020 na vburesova@chalabalova.cz

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021.

Kontrola občanského průkazu zákonného zástupce bude provedena na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, pravděpodobně v červnu.

2) Jestliže není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v pondělí 26. 4. 2021 v době 10:00 – 13:00 nebo v úterý 27. 4. 2021 v době 13:00 – 15:00, společně vyřešíme na místě.

Odklad školní docházky

Pokud žádáte o odklad školní docházky postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v systému https://zapisdozs.brno.cz/. Nemáte-li v současné situaci vyžadovaná doporučení obou odborníků (psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, klinického psychologa nebo praktického lékaře), dodáte je v nejbližším možném termínu.