Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

První řádný termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
– pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

Druhý řádný termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
– pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

První náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

Druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:
– pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.