Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1. 4. – 30. 4. 2021.

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu: v době od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou, telefonní číslo: 733 531 898.

Zápis pro školní rok 2021/22 bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání přihlášky:

  • datovou schránkou -x7pmbwd
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem – jslapanska@chalabalova.cz
  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace, Chalabalova 2, 623 00 Brno. Obálku označte nápisem Zápis 2021

V krajním případě můžete předat přihlášku do MŠ osobně za dodržení hygienických podmínek.

Podrobné informace k zápisu naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Sběr přihlášek: 3. května 2021 v čase 10.00 – 12.00 hod., 4. května 2021 v čase 13.00 – 15.00 hod.

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ. 

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15: vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ