Organizace výuky žáků 1. stupně od 12. dubna 2021

Na základě informací z MŠMT v pondělí 12. 4.  bude zahájena rotační výuka pro všechny žáky 1. stupně, což znamená, že tyto ročníky budou jeden týden vzdělávány prezenčně a další týden distančně.

V pondělí 12. 4. zahájí prezenční výuku ve škole tyto třídy: 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B. V týdnu od 19. 4. se vzdělávají distančně.

V pondělí 19. 4. nastoupí prezenční výuku ve škole tyto třídy: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A. V týdnu od 12. 4. se vzdělávají distančně.

Mimořádným opatřením MZd je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka dětem, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

 • IZS,
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele ihned v pondělí 12. 4.

Další informace budou průběžně zveřejňovány.