Organizace výdeje obědů od 12. dubna 2021

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, mohou obědvat ve školní jídelně. Stravu přihlašuje vedoucí školní jídelny podle rozvrhu rotační výuky pro první stupeň. Pokud o oběd zájem nemáte, sami si oběd odhlašte.

Děti rodičů, které spadají do výjimky MZd a dochází do školy každý týden, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou denně vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v čase 13:00 – 13:30. Do školy vchází bočním vchodem a v jídelně se zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.