Vratka ŠD za 1. pololetí pro 3.-5. třídy

Vážení rodiče,

můžete žádat o vrácení přeplatku za 1. pololetí prostřednictvím tiskopisu Žádost o vrácení zaplaceného poplatku za školní družinu. O přeplatek můžou žádat rodiče dětí, kteří chodí do třetí, čtvrté a páté třídy a měli zaplacený poplatek za školní družinu za 1. pololetí v plné výši. Výše přeplatku na vrácení je 463,- Kč. Prosím na Žádost uveďte správné číslo bankovního účtu, jméno a třídu dítěte. Dále prosím, věnujte větší pozornost na uvedení správného čísla bankovního účtu. Pokud bude uveden bankovní účet špatně, nelze platbu provést. Pokud není uhrazený poplatek za školní družinu za 1. pololetí a Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosím neprodleně uhraďte doplatek 437,- Kč na číslo účtu 37239621/0100, v.s.: 3143, uveďte jméno a třídu dítěte.