Organizace výdeje obědů od 10. května 2021

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, mohou obědvat ve školní jídelně. Stravu přihlašuje vedoucí školní jídelny podle rozvrhu rotační výuky pro první a druhý stupeň. Pokud o oběd zájem nemáte, sami si oběd odhlašte.

Děti na prvním stupni, jejichž rodiče spadají do výjimky MZd a dochází do školy každý týden, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou denně vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů v čase 13:00 – 13:30. Do školy vchází bočním vchodem a v jídelně se zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.