Organizace výuky od 17. května

V návaznosti na jednání vlády je s účinností od 17. května 2021 na základních školách umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, na 2. stupni pokračuje rotace tříd. V týdnu 17. – 21. 5. se prezenčně vzdělávají všechny třídy na 1. stupni a žáci 6. a 9. tříd. Další informace o rozvrhu, způsobu testování RT-PCR testy a provozu školní družiny obdrží zákonní zástupci zprávou ve školním systému nejpozději v pátek 14. května.