Prázdninový provoz v MŠ

Mateřská škola bude mít provoz o prázdninách 9. 8. – 20. 8. 2021 – provoz zajišťuje MŠ Libušina třída 15. MŠ Chalabalova bude uzavřena.

Školní rok začíná 1. září 2021

Přihlášku pro děti z cizích MŠ najdete ve formulářích/žádost o přijetí – prázdninová docházka. Školné 275,- Kč, stravné: 1. skupina 41,- Kč, 2. skupina 45,- Kč.

Provoz MŠ v městské části Kohoutovice:

1. 7. –    9. 7. 2021     Mateřská škola Adélka, Brno, U Velké ceny 8

12. 7. – 23. 7. 2021     Mateřská škola Brno, Bellova 2

26. 7. – 6. 8. 2021     Mateřská škola Brno, Libušina třída 29

9. 8. –  20. 8. 2021     ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2

23. 8. – 31. 8. 2021     přípravné dny – všechny MŠ mimo provoz