Přeplatky stravného za školní rok 2020/2021

Přeplatky stravného za školní rok 2020/2021 budeme vracet pouze převodem na účet a to od 7. 7. 2021. Strávníci, kteří hradí obědy složenkou, vyplní žádost (ke stažení zde), kde uvedou číslo účtu, na který je možné přeplatek zaslat. Tuto žádost je nutné odevzdat do kanceláře školní jídelny nejpozději do 30. 6. 2021. Pokud tak rodiče neučiní, přeplatek bude převeden na příští školní rok. Vyplácení přeplatků v hotovosti nebo složenkou není možné.