Organizační informace k 1. – 3. 9. 2021 pro 1. ročník

Slavnostní zahájení za přítomnosti hostů proběhne v atriu školy 1. 9. v 8:00.

1. 9. výuka 8:00 – 9:30 (za přítomnosti rodičů)

2. – 3. 9. výuka 8:00 – 10:45

2. 9. třídní schůzky v 16:00. Žádáme o účast pouze jedné dospělé osoby bez dětí.

Od pondělí 6. 9. výuka podle rozvrhu.

Ranní i odpolední družina je v provozu od 1. 9. (6:30 – 17:00).