Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2023 – 2024

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2022/2023.

S sebou přineste:

  • Vyplněnou Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště
  • V případě žádosti o odklad je třeba doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení praktického lékaře (případně klinického psychologa)

Postup pro vygenerování žádostí ze systému:

  • Zaregistrujte dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, vyplňte žádost o přijetí nebo o odklad, vytiskněte, podepište (oba rodiče) a přineste k zápisu v termínech:
  • pátek 21. 4. 2023 13:00 – 17:00
  • sobota 22. 4. 2023 9:00 – 11:00
  • Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v uvedené dny zápisu, žádost společně vyplníme na místě.

V případě nejasnosti kontaktujte vedení školy.