Zápis do mateřské školy

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1.4.-30.4.2023

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu :

V době od 1.4. 2023 do 30.4.2023 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou t.č.733 531 898

 

Zápis pro školní rok 2023/24

3.května 2023                  9.00-12.00hod.

4.května 2023                13.00-16.00hod.

Zarezervujte si prosím termín zápisu!!!

Podrobné informace naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

 

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ.

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15

vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ