Vzdělávání žáků prvního stupně od 25. 5.

Vážení rodiče, milí žáci prvního stupně,

v souladu s nařízením ministra školství bude od 25. 5. umožněna výuka žáků prvního stupně. Vzdělávání bude probíhat denně vždy v čase 8:00 – 11:40, po obědě ve školní jídelně bude navazovat školní družina do 16:00 (dle sdělení MŠMT ranní družina otevřena nebude).

Předem informujeme, že vstup do školy je povolen pouze v roušce a při prvním vstupu žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: https://www.chalabalova.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Další informace k organizaci výuky budou zveřejněny později.

Důležité upozornění: Účast ve výuce potvrďte emailem třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. do 12:00. Dle sdělení MŠMT bude složení skupin neměnné, dalšího žáka nelze do skupiny zařadit po tomto termínu.

Prosíme, informujte třídní učitele do 18. 5., zda se Vaše dítě bude účastnit:

 • dopolední výuky
 • odpolední družiny
 • stravování ve školní jídelně

Předem děkujeme za spolupráci,

vedení ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2

Konzultační hodiny pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku,

v souladu s nařízením ministra školství budou od 11. 5. umožněny konzultační hodiny pro žáky 9. ročníku, jejichž obsahem je příprava na přijímací zkoušky. Vzdělávání bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v čase 9:00 – 12:00.

Vstup do školy je povolen pouze v roušce a při prvním vstupu žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: https://www.chalabalova.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Důležité upozornění: Účast ve výuce potvrďte emailem třídnímu učiteli nejpozději do 7. 5. do 12:00. Dle sdělení MŠMT bude složení skupin neměnné, dalšího žáka po tomto termínu nelze do skupiny zařadit.

Vedení ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2

Google Classroom, Google Meet

Milí žáci, vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o možnosti stažení aplikace Google Classroom. Po stažení přidáte účet žáka/žákyně ….@chalabalova.cz a osobní heslo, které jste pro tento účet již dříve vytvořili. Aplikace může být velkou pomocí při vkládání dětmi vypracovaných materiálů nebo pro přímou práci v dokumentu. Pro videolekce můžete využít aplikaci Google Meet.

 

Google Classroom – aktuální informace

Milí žáci, vážení rodiče,
na emailové adresy zákonných zástupců obdržíte od třídních učitelů svá unikátní uživatelská jména a hesla, kterými se budete moci přihlásit do nově připraveného vzdělávacího prostředí Google Classroom. Doporučujeme aktivně v e-mailových schránkách prohlížet také složku Spam nebo Nevyžádaná pošta, protože se může stát, že zprávy s přihlašovacími údaji, zaslané hromadnou korespondencí, tam mohou spadnout.

Poprvé se přihlásíte přes tento odkaz: classroom.google.com. Přihlašujete se pomocí údajů, které Vám zašle třídní učitel. Při prvním přihlášení je nutné, abyste si nastavili nové heslo. Do Google Classroom se prosím přihlašujte pomocí přiděleného uživatelského jména. Přihlášení pod soukromým gmail účtem by vám neumožnilo spolupráci s naší online školou v Google Classroom.

S prvním přihlášením do Google Classroom vám mohou pomoci tyto návody: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?hl=cs&ref_topic=9049977, https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

V tomto prostředí se nyní bude odehrávat velká část naší vzdělávací komunikace. Učitelé sem budou vkládat všechny potřebné materiály, odkazy, úkoly pro vás a vy je sem také budete zpět odevzdávat. Rodiče, pokud Vaše dítě nemůže na této platformě pracovat, prosím, kontaktujte třídního učitele. Třídní učitel bude následně informovat kolegy, aby Vám nadále zasílali práci e-mailem.
Abyste do kurzů (vyučovaných předmětů) byli vpuštěni, potřebujete se do kurzů zapsat (viz návod výše). Kódy pro zápis do jednotlivých kurzů = předmětů, Vám na začátku příštího týdne zašle třídní učitel. Tam na Vás budou čekat další instrukce.

V pondělí 6. 4.  ještě obdržíte domácí práce prostřednictvím mailů a zároveň je v příštím týdnu najdete i v Google Clasroom.

Aktuální informace k průběhu zápisu dětí do prvních tříd

Zápis dětí pro školní rok 2020-2021 proběhne bez fyzické přítomnosti dětí.

1) rodiče zaregistrují dítě do systému https://zapisdozs.brno.cz/, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknou a dopraví do školy jedním z následujících způsobů:

a) osobně do poštovní schránky školy (u vedlejšího vchodu do školy) od 14. 4. do 24. 4.
b) poštou v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020
c) datovou schránkou od 14. 4. do 24. 4. 2020
d) přes e-mail s elektronickým podpisem od 14. 4. do 24. 4. 2020

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020.

Kontrola občanského průkazu zákonného zástupce bude provedena na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, pravděpodobně v červnu.

2) Pokud není možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, dostavte se do školy v pondělí 20. 4. 2020 v době 10:00 – 13:00 nebo v úterý 21. 4. 202 v době 13:00 – 15:00, společně vyřešíme na místě.

Odklad školní docházky

Pokud žádáte o odklad školní docházky postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v systému https://zapisdozs.brno.cz/. Nemáte-li v současné situaci vyžadovaná doporučení obou odborníků (psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, klinického psychologa nebo praktického lékaře), dodáte je v nejbližším možném termínu.

Jak postupujeme při vzdělávání na dálku (doporučeno MŠMT)

 1. Respektujeme technické vybavení našich žáků.
 2. Komunikujeme v hlavních předmětech 1-2 týdně a to prostřednictvím emailů.
 3. Snažíme se nezahlcovat učivem – vítáme zpětnou vazbu rodičů i žáků.
 4. Snažíme se o opakování učiva, novou látku učíme tak, aby ji žáci mohli pochopit bez pomoci rodičů.
 5. Podporujeme spojení – spolupráci kamarádů.
 6. Hodnotíme s rozmyslem, po návratu do lavic vše zopakujeme a procvičíme.
 7. Pokud je třeba, využíváme Skype nebo telefon, nabízíme Google Classroom pro celý druhý stupeň.
 8. Počítáme s podporou a sledováním programů ČT pro první i druhý stupeň.
 9. Přechodné období nabízí žákům také další možnosti pro rozvoj společenských kompetencí, možnost pomoci rodičům, četby knih a jiných aktivit dle možností rodiny.
 10. Na květen a červen rušíme všechny školní výlety a exkurze. Výuka bude probíhat tak, abychom ještě dokázali splnit hlavní úkoly v jednotlivých ročnících.