Navýšení ceny obědů od 1. ledna 2022

Na základě aktuální ekonomické situace navyšujeme od 1. ledna 2022 cenu stravování takto:

Mateřská škola:

skupina (děti 3 – 6 leté) celodenní stravné: z 41,- Kč na 45,- Kč

skupina (děti 7 – 10 leté) celodenní stravné: ze 45,- Kč na 49,- Kč

Základní škola:

skupina (děti 6 – 10 leté) stravné: ze 33,- Kč na 36,- Kč

skupina (děti 11 – 14 leté) stravné: ze 34,- Kč na 37,- Kč

skupina (děti 15 – 18leté) stravné: z 36,- Kč na 39,- Kč