Jak postupujeme při vzdělávání na dálku (doporučeno MŠMT)

 1. Respektujeme technické vybavení našich žáků.
 2. Komunikujeme v hlavních předmětech 1-2 týdně a to prostřednictvím emailů.
 3. Snažíme se nezahlcovat učivem – vítáme zpětnou vazbu rodičů i žáků.
 4. Snažíme se o opakování učiva, novou látku učíme tak, aby ji žáci mohli pochopit bez pomoci rodičů.
 5. Podporujeme spojení – spolupráci kamarádů.
 6. Hodnotíme s rozmyslem, po návratu do lavic vše zopakujeme a procvičíme.
 7. Pokud je třeba, využíváme Skype nebo telefon, nabízíme Google Classroom pro celý druhý stupeň.
 8. Počítáme s podporou a sledováním programů ČT pro první i druhý stupeň.
 9. Přechodné období nabízí žákům také další možnosti pro rozvoj společenských kompetencí, možnost pomoci rodičům, četby knih a jiných aktivit dle možností rodiny.
 10. Na květen a červen rušíme všechny školní výlety a exkurze. Výuka bude probíhat tak, abychom ještě dokázali splnit hlavní úkoly v jednotlivých ročnících.

Informace k domácímu vyučování

Milí rodiče,

na základě vašich impulzů ladíme formy domácího vyučování. Vzhledem k tomu, že různé rodiny mají doma různé technické i různé sociální podmínky, necháváme na učitelích, aby se znalostí žáků i rodin vhodně diferencovali způsoby výuky.  Aktuálně k vám proudí informace prostřednictvím hromadných emailů, někteří učitelé oslovují  žáky  přes Skype a Google Classroom. Děti mohou pracovat s odkazy na texty, knihy, slovíčka, písničky nebo filmy a sledovat vyučování ČT UčíTelka.

Informace k domácí přípravě žáků

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,
učitelé vám budou zasílat úkoly vždy na jeden týden. Prosíme rodiče, aby dohlédli na průběžné plnění zadaných úkolů.

Pokyny pro žáky:

 1. Rozplánuj si, kdy budeš plnit jednotlivé úkoly.
 2. Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci.
 3. Řiď se pokyny dle zadání učitelů.
 4. Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů, kontaktuj vyučujícího daného předmětu, případně spolužáka.

Kromě jiných on-line materiálů doporučujeme sledovat nový vzdělávací pořad ČT „UčíTelka“. https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Informace pro rodiče dětí z MŠ Libušina třída

Vzhledem k aktuální situaci a v souladu se zřizovatelem oznamujeme rodičům, že v pondělí 16. 3. 2020 bude uzavřena MŠ Libušina třída 15. V provozu bude MŠ v ZŠ Chalabalova 2.

Rodiče, kteří potřebují přivést své dítě, mohou využít provoz na MŠ v ZŠ (6:30 – 17:00). Prosíme všechny rodiče, aby zvážili, zda za dané situace potřebují své děti do mateřské školy umístit.

Toto opatření je pouze z preventivních důvodů.