Zápis do mateřské školy

Přihlášku rodiče získají na http://www.zapisdoms.brno.cz/ od 1. 4. – 1. 5. 2019

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu bude v MŠ:

V době od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019 po telefonické domluvě s ZŘŠ Janou Šlapanskou (tel. č. 733 531 898), s sebou kartu zdravotní pojišťovny dítěte

nebo v úřední dny:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Dagmara Hanáková, číslo dveří 104 nebo paní Hofbruckerová číslo dveří 103

Sběr přihlášek v MŠ

  1. května 2019              8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.
  2. května 2019              8.00 – 12.00 hod.

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. S sebou RL dítěte, svůj OP, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP. (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)

Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ se vyřizují v budově  MŠ Libušina třída 15: vyřizuje Jana Šlapanská – ZŘŠ

Zápis do prvních ročníků na ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 se koná ve dnech

  • pátek  5. 4. 2019 v 13.00-17.00 hodin
  • sobota  6. 4. 2019 v 9.00-11.00 hodin

Plánujeme otevřít dvě až tři první třídy, podle počtu přihlášených dětí. 

Prosíme, k zápisu doneste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost k přijetí nebo žádost o odklad, případně doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019.

Žádosti o odklad školní docházky podá zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu. K žádosti doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel následně rozhodne o udělení odkladu povinné školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona.