Informace o způsobu testování žáků

Na následujících odkazech najdete video a letáčky o testování žáků Singclean testy, které jsou distribuovány do škol v JMK.

Jak na to ve škole

Testování – leták pro rodiče

Testování – leták pro žáky

Další informace o čase a místě testování žáků před zahájením prezenční výuky obdrží rodiče během pátku 9. dubna přes školní systém.

 

 

Vrácení přeplatku za kroužky 1. pololetí 2020/2021

Vzhledem k stále platícím opatřením se veškeré kroužky, které škola pořádala do 11.10.2020, se dále konat nebudou. Tímto prosíme rodiče, kteří uhradili poplatek za první pololetí, aby si písemně zažádali o vrácení přeplatku za kroužek, které dítě navštěvovalo a odeslali jej na email: mvybralova@chalabalova.cz nebo vhodili do poštovní schránky naší školy.

Tiskopis je k dispozici: Žádost o vrácení zaplaceného poplatku za kroužek

V tiskopisu uveďte název kroužku, výši částky, která Vám bude vrácena a také zkontrolujte číslo účtu, kam má být přeplatek vrácen, aby platba nebyla zaslána na neexistující nebo nesprávný účet.

Pohybové hry                   (Hedbávná)         315,-

Taneční kroužek              (Kučerová)           455,-

Keramika                          (Smolíková)         840,-

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v jídelně školy v těchto termínech:

  • pondělí 22. 6. v 16:00 třída 1.A pro školní rok 2020/2021
  • úterý 23. 6. v 16:00 třída 1.B pro školní rok 2020/2021

Zde naleznete seznam kódů, jak jsou budoucí prvňáčci do tříd rozděleni. Seznam kódů Schůzky se zúčastní třídní učitelky, vedoucí vychovatelka školní družiny a výchovná poradkyně.