Vratka ŠD za 1. pololetí pro 3.-5. třídy

Vážení rodiče,

můžete žádat o vrácení přeplatku za 1. pololetí prostřednictvím tiskopisu Žádost o vrácení zaplaceného poplatku za školní družinu. O přeplatek můžou žádat rodiče dětí, kteří chodí do třetí, čtvrté a páté třídy a měli zaplacený poplatek za školní družinu za 1. pololetí v plné výši. Výše přeplatku na vrácení je 463,- Kč. Prosím na Žádost uveďte správné číslo bankovního účtu, jméno a třídu dítěte. Dále prosím, věnujte větší pozornost na uvedení správného čísla bankovního účtu. Pokud bude uveden bankovní účet špatně, nelze platbu provést. Pokud není uhrazený poplatek za školní družinu za 1. pololetí a Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosím neprodleně uhraďte doplatek 437,- Kč na číslo účtu 37239621/0100, v.s.: 3143, uveďte jméno a třídu dítěte.

Informace o způsobu testování žáků

Na následujících odkazech najdete video a letáčky o testování žáků Singclean testy, které jsou distribuovány do škol v JMK.

Jak na to ve škole

Testování – leták pro rodiče

Testování – leták pro žáky

Další informace o čase a místě testování žáků před zahájením prezenční výuky obdrží rodiče během pátku 9. dubna přes školní systém.

 

 

Vrácení přeplatku za kroužky 1. pololetí 2020/2021

Vzhledem k stále platícím opatřením se veškeré kroužky, které škola pořádala do 11.10.2020, se dále konat nebudou. Tímto prosíme rodiče, kteří uhradili poplatek za první pololetí, aby si písemně zažádali o vrácení přeplatku za kroužek, které dítě navštěvovalo a odeslali jej na email: mvybralova@chalabalova.cz nebo vhodili do poštovní schránky naší školy.

Tiskopis je k dispozici: Žádost o vrácení zaplaceného poplatku za kroužek

V tiskopisu uveďte název kroužku, výši částky, která Vám bude vrácena a také zkontrolujte číslo účtu, kam má být přeplatek vrácen, aby platba nebyla zaslána na neexistující nebo nesprávný účet.

Pohybové hry                   (Hedbávná)         315,-

Taneční kroužek              (Kučerová)           455,-

Keramika                          (Smolíková)         840,-