Vrácení přeplatku za kroužky 1. pololetí 2020/2021

Vzhledem k stále platícím opatřením se veškeré kroužky, které škola pořádala do 11.10.2020, se dále konat nebudou. Tímto prosíme rodiče, kteří uhradili poplatek za první pololetí, aby si písemně zažádali o vrácení přeplatku za kroužek, které dítě navštěvovalo a odeslali jej na email: mvybralova@chalabalova.cz nebo vhodili do poštovní schránky naší školy.

Tiskopis je k dispozici: Žádost o vrácení zaplaceného poplatku za kroužek

V tiskopisu uveďte název kroužku, výši částky, která Vám bude vrácena a také zkontrolujte číslo účtu, kam má být přeplatek vrácen, aby platba nebyla zaslána na neexistující nebo nesprávný účet.

Pohybové hry                   (Hedbávná)         315,-

Taneční kroužek              (Kučerová)           455,-

Keramika                          (Smolíková)         840,-